dimecres, 31 de juliol de 2013

L'AMOR - Ensenya.
L'AMOR
Si fos
EN
AI
MA
DA
faria
Romances
d’amor
i Cartes.
Llavors,
Puix no
hi ha ocasió
faig esbós
similar
a la quo-
tidiana
Dansa.—
Qui hi diu
Ball
tan i- 
gual.
‘NAR-
HI
‘NANT
.

2 comentaris: