dimarts, 27 d’agost de 2013

Plou i fas solPlou i fas sol
la bruixa venta aires de festa,
i no dol.
Un roc prem
el clot
més recòndit
feréstec
poruc
sota el plexe,
teu,
I
EN
UN
Ú-
nic
temps,
aleshores,
la veu abrivada,
Indòmita,
una à-
nima brava
obstinada
que clapa
a l’entranya
t’encomana calma
i un clam:
ENDAVANTdiumenge, 4 d’agost de 2013

M’encanta la teva vànova...
M’encanta la teva vànova
de punta blanca
a cada nova estrebada acostant-se,
I jo a la voreta de l’aigua.
M’encanta la teva vànova
de punta blanca
quan xipolleja, anàrquica,
avançant-se;

de seda en un dens
tel
de nacre,

ONADA