divendres, 5 d’octubre del 2012

Oximorònica
Oximorònica
 ja que,
per més esclava
que tiri
al de-dia,
atansant-me
les garrofes,
vaig
lliure
com vent
sense
cap
anell
ni fermall
—si vas a mirar—
que em travi.
I em dic:

¿Com
pot ser,
si no tinc
minut
per notar
les dèci-
mes de segon
(i de trobar-me en un no sé què fe’nnnnn... de desconcert:
a tant arriba, la dita algaravia...),
que sigui feliç?

RECTE PREC
—Ossos tots,
Ròtula esquerra principalment:
Feu-me el favor de comportar-vos,
d’ésser discrets.
Que duc mig segle
amb levíssim escaig,
encara (home!)
amunt i avall,
i prevista
donar molta guerra.

Va... vinga...
us ho llego:
tindreu radiològica foto marcant figura...
per bé que després,
oi que us abelleix,
No em grinyoleu més!!!

l'única arma 
La meva angúnia
o neguit
clama a l’infinit
amb udol rònec.
I l’única arma,
m’acut a esgrimir,
de defensa,
l’enèrgic parapet,
és el record
la personeta presa
—irracionalment—
i fer-ne una oda,
consol entre sons,
amorosa carícia,
família els amics,
que en perpetuï
la delicada
i vívida
memòria.

 

Dama mortDama mort                        
Ets un xoc
Que aclapa-
Res qui et veu
A l’extrem
Puix t’enduus
Treus del joc
Qui sotmets
Nul·la sort.
I si apun-
Tes plançó
Saba no-
Va florent,
     No hi ha res que et deslliuri de la meva categòrica repulsa i d'un infinit
     Desdeny.