divendres, 23 de setembre del 2022

Fins a la meva medul·la

 

Mirant d'amarar-me de les guspires més autèntiques, primàries, de la vostra natura essencial, 

pa

pa i 

ma

ma, 

i al cap i a la fi: existencial,

ara que les escampeu a tort i a dret sense cap contemplació ni recança.

Us estimo fins a allò més intern. 

Us estim❤️ fins a la meva

me

dul

la. 

Pares. 

agost 2022