diumenge, 4 d’octubre del 2015

Rapejant - 19 ARNAU

 El di-
a que
vas néi-
xer al Mar
 la bo-
ca un clam
els ulls
mirant
de bat
a bat
 came-
tes llar-
gues bra-
ços tal
Avui 
fas anys
DINOU
postals
Em va
semblar
que costaria
Te'n vas
al fons
o a dalt
de tot
i jo
m'hi to-
po escla-
ta estrella. 
I tan-
mateix
l'amor
que et tinc
és sen-
se fi.
Hem de
plantar-
hi una
gran da-
ma que es
diu
Calma
enmig
dels dos
amb u-
na espa-
sa, i 
aspi
rar, i la 
gran ri-
alla. 
 M'ho va 
semblar 
dijous 
passat 
mentre 
girà-
vem amb 
tot l'art
truita
patates
PER MOOOOOOOLTS
MÉS ANYS
Petit
i Gran
Nen meu
Amor
19
Arnau
1/10/15